Hotline 0977709763

Van gạt tay khí nén HV4400-15

0 VNĐ

Van gạt tay khí nén HV4400-15. Sản xuất bởi Parker Korea

Đặt hàng

Van gạt tay khí nén HV4400-15

-       Van gạt tay 4/3 (4 cửa, 3 vị trí).

-       Kích thước ren: 1/2" (ren 21mm).

-       Áp suất hoạt động: 0~ 1 MPa

-       Nhiệt độ hoạt động: 5-600C

-       Dùng cho khí .

-      Sản xuất bởi Parker Korea.

Image

Van điện từ PHS520S-02 ( PHS520S - 08)

Van điện từ khí nén PHS520-02

Image

Van kuroda AD2408, AD2410

Van parker kuroda AD2408, AD2410 . Sản xuất bởi Parker japan

Image

Van Kuroda AS 2408, AS 2410

Van điện từ Kuroda AS 2408 , AS 2410. Sản xuất bởi parker japan

Image

Van điện từ PHS530C-03 ( PHS530C-10 )

Van điện từ PHS530C-03 . Sản xuất bởi Parker Korea

Image

Van điện từ PHS530D-03 ( PHS530D-10 )

Van điện từ khí nén PHS530D-03 . Sản xuất bởi Parker Korea

Image

Van điện từ PHS520C-02 ( PHS520C-08)

Van điện từ PHS520C-02 . Sản xuất bởi Parker Korea

Image

Van điện từ PHS520D-02 ( PHS520D-08 )

Van điện từ PHS520D-02 . Sản xuất bởi Parker korea

Image

Van điện từ NKV25N-H-1F

Van điện từ NKV25N-H-1F . Sản xuất bởi Parker Korea

Image

Van điện từ NKV20N-H-1F

Van điện từ khí nén NKV20N-H-1F . Sản xuất bởi Parker Korea

Image

Van điện từ NKV15N-H-1F

Van điện từ khí nén NKV15N-H-1F. Sản xuất tại Parker Korea