Hotline 0902747188

LỌC - ĐIỀU ÁP - BÔI TRƠN (FRL)

Bộ lọc đôi và bộ lọc ba cho hệ thống khí nén gồm lọc - điều áp - bôi trơn (FRL) của Parker có một thiết kế đơn giản, hiệu quả, dễ dàng sử dụng cho bất kỳ ứng dụng khí nén nào. Lọc khí Parker cung cấp các dòng sản phẩm đa dạng với nhiều kích thước lắp đặt khác nhau, thân được chế tạo bằng vật liệu chống mài mòn, bộ điều áp kiểu piston hoặc màng có độ bên bỉ cao kết hợp với bộ bôi trơn điều chỉnh thủ công.
 • Bộ lọc đôi (FRL - Filter/Regulator + Lubricator Combination) Parker gồm bộ lọc đơn (lọc/điều áp - Filter/Regulator)  và bộ tra dầu (Lubricator Combination)
 • Bộ lọc ba (FRL - Filter + Regulator + Lubricator Combination) Parker gồm lọc khí (lọc tách nước - Filter) + điều áp (Regulator) + bộ tra đầu (Lubricator Combination).

 • Bộ lọc đôi (FRL) AU 321 - 8 : Ren 1/4" (13mm) , xả tay

  Bộ lọc đôi (FRL) AU 321 - 8 - AD41 : ren 1/4" (13mm) , xả tự động

 • Bộ lọc đôi (FRL) AU 321 - 10 : Ren 3/8" (17mm) , xả tay

  Bộ lọc đôi (FRL) AU 321 - 10 - AD41 : ren 3/8" (17mm) , xả tự động

 • Bộ lọc đôi (FRL) AU 421 - 15 : Ren 1/2" (21mm) , xả tay

  Bộ lọc đôi (FRL) AU 421 - 15 - AD41 : ren 1/2" (21mm) , xả tự động

 

 

 • Bộ lọc ba (FRL) AU 320 - 8 : Ren 1/4" (13mm) , xả tay

  Bộ lọc ba (FRL) AU 320 - 8 - AD41 : ren 1/4" (13mm) , xả tự động

 • Bộ lọc ba (FRL) AU 320 - 10 : Ren 3/8" (17mm) , xả tay

  Bộ lọc ba (FRL) AU 320 - 10 - AD41 : ren 3/8" (17mm) , xả tự động

 • Bộ lọc ba (FRL) AU 420 - 15 : Ren 1/2" (21mm) , xả tay

  Bộ lọc ba (FRL) AU 420 - 15 - AD41 : ren 1/2" (21mm) , xả tự động